COMMONWEALTH OF MUNICIPALITIES OF THE REGION OF GUADIX

PDF

 

Promotorem przekształcenia jest wspólnota gmin Regionu Guadix

Jest to przekształcenie i ponowne wykorzystanie starej fabryki cukru, która została zamknięta w 1915 roku, a następnie wykorzystywana podczas wojny domowej w Hiszpanii jako strefa wojskowa. Z tego powodu jej stan uległ znacznemu pogarszaniu. Poprzez tę renowację celem jest utrzymanie budynków fabryki aby nadać im nowe zastosowanie w regionie Guadix. Jest to proces który wciąż trwa i niektóre budynki wciąż są w trakcie renowacji.