Partnerzy

ELO, Hof und Leben GmbH, On Projects Advising SL, Asaja – Granada, CIA Toscana oraz AGRITOUR Ltd. podpisali umowę o dotację w ramach programu Erasmus+/KA2/Partnerstwa strategiczne dla VET z datą początkową 2 listopada 2015 na okres 30 miesięcy.

Od lutego 2016 Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych (ZPDIWR) z siedzibą w Bydgoszczy wspiera koordynatora projektu, ELO, w zadaniach związanych z analizą przypadków z Polski jak również w rozpowszechnieniu rezultatów końcowych kursu e-learning.

 

 

European Landowners’ Organization – ELO asbl, powstała w 1972 roku, jest unikatową organizacją zrzeszającą narodowe organizacje z 28 Krajów Członkowskich Unii Europejskiej, które reprezentują interesy właścicieli ziemskich, menadżerów ziemskich i leśnych oraz przedsiębiorców rolnych na poziomie polityk europejskich. Statutowym zobowiązaniem ELO jest obrona i promocja zrównoważonego rozwoju, ochrona i zachowanie przyrody, energii odnawialnych i odpowiedzialnego wykorzystywania zasobów naturalnych.
Aby wzmocnić swoją pozycję ELO rozwinęło strategię komunikacyjną włączając w to tworzenie i koordynację programów działania, zaangażowanie w wydarzenia międzynarodowe i UE, zarządzanie think-tankiem, publikacje stanowisk i opracowań, itd. Sprawność organizacji opiera się na umiejętności gromadzenia przedstawicieli obszarów wiejskich, menadżerów rolnych i leśnych, naukowców, przedsiębiorców i polityków zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym jak i europejskim. Sieć ponad 64 organizacji na terenie całej Europy reprezentuje wiele milionów menadżerow rolnych i leśnych i daje możliwość wyrażenia stanowisk wspieranych przez olbrzymią ilość zaangażowanych przedstawicieli z całej UE i krajów kandydujących. Pozwala to również na analizę wpływu prawodawstwa UE na poziomie lokalnym. ELO ma bezkonkurencyjne doświadczenie we wdrażaniu sieci Natura 2000, WPR, problematyki dt gleby, wody czy lasów. ELO doradza swoim członkom, rolnikom i menadżerom ziemskim w problematyce związanej z Naturą 2000, jest też reguralnie zapraszane jako ekspert do grup roboczych Komisji Europejskiej oraz organizowanej przez nią debat. ELO organizuje również wydarzenia na wysokim szczeblu związane z Naturą 2000, usługami w zakresie ochrony środowiska, WPR, zarządzaniem posiadłościami/ terenami wiejskimi zarówno na poziomie UE jak i krajowym. Od 9 lat ELO współorganizuje Forum for the Future of Agriculture (pl. Forum dla Przyszłości Rolnictwa) www.forumforagriculture.com, jedyną w swoim rodzaju debatę z ponad 1500 uczestnikami i zagraniczną prasą na temat bezpieczeństwa żywnościowego, przyrodniczego i energetycznego. ELO rozwija również program Wildlife Estates oraz Pollinator Network initiative  przy współpracy z naukowcami, ministerstwami oraz aktorami z terenu.

URL partnerów: www.elo.org

ELO 
Marie Alice Budniok legal@elo.org
Emmannuelle Mikosz emmanuelle.mikosz@elo.org
Servane Morand servane.morand@elo.org

Hof und Leben GmbH (HuL) jest niezależnym prywatnym konsultingiem skupiającym się głównie na doradzaniu rolniczym przedsiębiorstwom rodzinnym.

HuL doradza w Niemczech we wszystkiego rodzaju biznesach rolniczych: uprawach, hodowli zwierzęcej, produkcji i przetwarzaniu biomasy na cele żywnościowe i środki żywienia zwierząt jak również na cele energetyczne i przemysłowe.

Zwracając szczególną uwagę na aspekty społeczne i przyrodnicze obok założeń czysto ekonomicznych, HuL zapewnia zrównoważony rozwój wszystkich realizowanych przez siebie projektów.

Hof und Leben
Johannes Dreer dreer@hofundleben.de

On Projects Advising SL (OnP) powstało w 2014 roku jako projekt mający na celu zarządzanie firmą doradczą.

Jego głównym celem jest doradzanie firmom, stowarzyszeniom, organizacjom publicznym oraz innym w zarządzaniu, monitorowaniu i ewaluacji projektów z finansowaniem publicznym.

Zespół On Projects posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu projektami w ramach programów europejskich (włączając w to 6 i 7 Program ramowy, Horizon 2020, Life, Progress i oczywiście LLP oraz ERASMUS+) ze szczególnym uwzględnieniem VET na terenach obszarów wiejskich i w zakresie rolnictwa/ rozwoju obszarów wiejskich.

ONprojects

ASAJA-Granada (ASAJA) jest profesjonalnym stowarzyszeniem rolniczym które zostało utworzone aby sprostać wyzwaniom rolnictwa roślinnego i zwierzęcego oraz mając na celu obronę i promocję jego interesów w prowincji Granada w Andaluzji.

ASAJA - Granada jest najważniejszym profesjonalnym stowarzyszeniem rolniczym na terenie prowincji Granada (Andaluzja) zrzeszając ponad trzy tysiące aktywnych członków.

ASAJA – Granada dostarcza różnych usług swoim członkom, m.in. doradztwo w sprawach branżowych, księgowości, dotacji, szkoleń oraz w kwestiach technicznych, prawnych, podatkowych i zatrudnienia.

Asaja Granada
Javier Morales Luque  javiermorales-granada@asaja.com.es

Confederazione Italiana Agricoltori Toscana (CIA) jest profesjonalnym stowarzyszeniem rolniczym. CIA Toscana reprezentuje i chroni ekonomiczne, społeczne i cywilne interesy rolników oraz wspólnot wiejskich. CIA Toscana zapewnia zasadnicze znaczenie rolnictwa dla ekonomii i społeczeństwa.

CIA Toscana pracuje aby zapewnić i potwierdzić profesjonalizm rolników, rozwój rolniczych przedsiębiorstw, rozpowszechnienie innowacji, ochronę praw cywilnych i społecznych we wspólnotach wiejskich.

CIA Toscana
Marco Failoni m.failoni@cia.it

Agritour Ltd (Agritour) jest młodą organizacją której celem jest dostarczenie i organizacja działań które przyczynią się i doprowadzą do rozwoju obszarów wiejskich w Bułgarii.

Jej siedziba znajduje się w jednym z najbardziej typowych obszarów wiejskich - w regionie Tran.

Jednym z głównych czynników zrównoważonego rozwoju miasteczek jest dywersyfikacja działań rolniczych. Stymulacja i pobudzanie nowych idei aby odtworzyć wiejską rzeczywistość i przekształcić ją w atrakcyjne miejsce do życia jest jednym z najważniejszych wyzwań dla naszego zespołu.

Agritour 
Elizabeth Kouneva  ekouneva@abv.bg
Luba Yonkova lubayonkova@abv.bg
TOP