Newsletter 4

Newsletter 3

The REVAB project will have its Final Conference in Brussels on 23 April 2018 from 14:00 to 18:00. It will be a great opportunity to learn more about reusing and adding value to agricultural buildings by giving them a new lease of life. Case studies from Germany, Italy, Spain and Bulgaria will be presented at

5te ponadnarodowe spotkanie

Piąte ponadnarodowe spotkanie projektu REVAB odbyło się pod koniec października w stolicy Bułgarii, Sofii. Przedostatnie spotkanie konsorcjum dało nam szansę na ostatnie spojrzenie na moduły szkoleniowe i „Serious game” (rodzaj quizu), które są niektórymi końcowymi rezultatami projektu. Te bezpłatne zasoby będą wkrótce dostępne w Internecie. Ponieważ projekt dobiega końca, partnerzy mieli okazję przedyskutować go w

3 i 4 kwietnia odbyło się 4te międzynarodowe spotkanie konsorcjum. W ciągu tych dwóch dni zespół, zgromadzony w Brukseli, pracował nad koncepcją modułów szkoleniowych i grą, która będzie dostępna w najbliższych miesiącach, aby wspomóc proces uczenia się w zakresie ponownego wykorzystania budynków rolniczych. Spotkanie zakończyło się wizytą w „Château-ferme d’Oudoumont”, gdzie mieliśmy okazję usłyszeć aktualnego

The 3rd transnational meeting took place on 18th and 19th of October in Augsburg in Southern Germany. During the first day short profiles of preselected successful national case studies of reuse and valorization of agricultural buildings were presented by the partners of the project. It was a diverse first insight to experiences in practice together

2gie spotkanie we Florencji

Rezultaty krajowych analiz aktualnego stanu wiedzy zostały przedstawione podczas drugiego spotkania konsorcjum we Florencji. Doskonałym punktem uzupełniającym tego spotkania była wizyta w gospodarstwie agro-turystycznym znajdującym się blisko Florencji które świetnie wdrożyło najlepsze koncepty „ponownego wykorzystania”. Wszyscy członkowie konsorcjum skupiają wysiłki aby dostarczyć wyniki jak najbardziej praktyczne i istotne dla wyników projektu. Wizyty w terenie są

Podczas tej pierwszej fazy projektu REVAB zawiązana została dobra współpraca w pozytywnej atmosferze pracy pomiędzy partnerami projektu podczas spotkania inaugurającego w listopadzie 2015 w Granadzie. Jako że jeden z partnerów z Europy Wschodniej wycofał się z projektu konsorcjum podjęło decyzję o współpracy ze Związkiem Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych (ZPDIWR) z siedzibą w Bydgoszczy aby wesprzeć koordynatora projektu,

Newsletter 2

Newsletter 1

TOP