WITAMY NA PLATFORMIE TRENINGOWEJ REVAB 

Witamy w pierwszym kompleksowym, elastycznym i w pełni otwartym systemie szkoleniowym służącym do ponownego użytkowania i rewitalizacji budynków rolniczych.

Naszym celem jest stawienie czoła ważnym wyzwaniom, takim jak bezrobocie w regionach wiejskich UE, ogromne zużycie gruntów rolnych w celu osiedlenia się, transportu i przemysłu wraz z utratą centrów życia na wsi poprzez zapewnienie systemu szkoleń wspierających ponowne użytkowanie / rewitalizację budynków rolnych.

System szkoleniowy REVAB zajmuje się wszystkimi aspektami zrównoważonego rozwoju (społecznego, środowiskowego i kulturowego), oprócz czystej ekonomii związanej z ponownym użytkowaniem/ rewitalizacja budynków rolnych w zestawie kompleksowych materiałów szkoleniowych, w tym:

 

RAPORT PODSUMOWUJĄCY

Mający na celu dostarczenie Państwu podstawowych informacji na temat rolnictwa w Europie oraz w krajach partnerskich organizacji współpracujących w ramach tego projektu.

Get familiar with some data about reuse/valorisation of agricultural buildings and the considerations of experts and other farmers and rural entrepreneurs!

 

STUDIUM PRZYPADKÓW (TZW. CASE STUDIES)

Wynikające z wyboru najlepszych praktyk związanych z ponownym użytkowaniem/ rewitalizacją w krajach europejskich reprezentowanych przez członków konsorcjum projektu.

Get an impression of real experiences of reuse/valorisation from entrepreneurs who have already carried them out successfully!

 

MODUŁY SZKOLENIOWE

Oparte na wymaganiach wynikających z raportu podsumowującego i studium przypadków, a także uwzględniające umiejętności niezbędne przedsiębiorcom do skutecznego opanowania ponownego użytkowania/ rewitalizacji. Moduły szkoleniowe obejmują również kwestionariusze oceny służące do samooceny nabytych kompetencji.

Pogłęb swoją wiedzę poprzez kursy odpowiednio dopasowane do Ciebie jako przedsiębiorcy gotowego do podjęcia projektu ponownego użytkowania/ rewitalizacji budynków rolnych!

 

“SERIOUS GAME” CZYLI GRA SYMULACYJNA

Symulacja wdrożenia procesu ponownego użytkowania/ rewitalizacji przy indywidualnym wprowadzaniu danych. W połączeniu z korzystaniem z towarzyszących modułów szkoleniowych będziesz mógł zastosować wnioski wyciągnięte z „Serious Game” do indywidualnego procesu ponownego użytkowania/ rewitalizacji, zwiększając w ten sposób szansę powodzenia.

Sprawdź, czy podejmujesz właściwe decyzje w środowisku gry symulującym proces ponownego użytkowania/ rewitalizacji!

 

 

Zalecamy, aby postępować zgodnie z podaną strukturą platformy szkoleniowej, od elementu 1 do 4, a następnie sprawdzić sekcję "Linki" na stronie internetowej, na której można znaleźć cenne zasoby w celu pogłębienia wiedzy.

Nawet jeśli możesz być dobrze przygotowany pod pewnymi względami, szybkie spojrzenie na wszystkie sekcje może być warte trochę czasu i wysiłku, aby odświeżyć swoją wiedzę.

Platforma jest skonstruowana w taki sposób, aby oferować podstawowe szkolenia mające na celu przygotowanie rolników i przedsiębiorców rolnych na każdym etapie edukacji do ponownego użytkowania/ rewitalizacji budynków rolnych w zrównoważony i przedsiębiorczy sposób.

TOP