COMMONWEALTH OF MUNICIPALITIES OF THE REGION OF GUADIX

PDF

 

Това е проект за реконструкция и повторна употреба на старa захарна фабрика, която е била затворена през 1915г., а по време на Испанската гражданска война е използвана като военен обект. Поради тази причина сградата е била в доста лошо състояние.
Направената реставрация има за цел да възстанови постройките на фабриката, така че да им бъде осигурено ново приложение за употреба в региона на община Гуадикс. Възстановяването е все още в процес на развитие и има сгради, които продължават да са в различни етапи на реставрация.