Moduły szkoleniowe

Moduł 1

Obszary wiejskie: Wartość dodana i szanse

Ewaluacja modułu 1

Obszary wiejskie: Wartość dodana i szanse

Moduł 2

Planowanie projektu odnów i waloryzacji budynków: Zasady i podejście do udanego projektu

Ewaluacja modułu 2

Planowanie projektu odnów i waloryzacji budynków: Zasady i podejście do udanego projektu

Moduł 3

Doświadczenie wynikające z ponownego użytkowania i waloryzacji w europejskich studiach przypadków: Wiedza oparta na doświadczeniu

Ewaluacja modułu 3

Doświadczenie wynikające z ponownego użytkowania i waloryzacji w europejskich studiach przypadków: Wiedza oparta na doświadczeniu

Moduł 4

Zaaplanowanie projektu dotyczącego ponownego użytkowania i waloryzacji: W jaki sposób promować projekt dotyczący ponownego użytkowania i waloryzacji

Ewaluacja modułu 4

Zaaplanowanie projektu dotyczącego ponownego użytkowania i waloryzacji: W jaki sposób promować projekt dotyczący ponownego użytkowania i waloryzacji
TOP