REVAB: REuse and Valorisation of Agricultural Buildings through training based on real experiences

W ostatnich latach obszary wiejskie konfrontowane są z wieloma wyzwaniami: średnia bezrobocia w regionach o obszarach głównie wiejskich w UE wynosi 11% w porównaniu ze średnią 8.5% w UE, jak również olbrzymiej konsumpcji ziemi rolnej na cele mieszkalne, potrzeby komunikacyjne czy przemysłowe. To doprowadzilo do utraty głównych ośrodków życia wiejskiego związanego również z brakiem ponownego wykorzystania istniejących już budynków rolnych. Potencjał ten jest olbrzymi, brak jest jednak możliwosci wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcą a przedsiebiorcą. Dostęp do szkolenia jako zasadniczego czynnika również powinien być ulepszony.

Celami projektu REVAB są:

– wzmocnienie przedsiębiorczego podejścia w użytkowaniu istniejących już budynków rolnych w różnych regionach Europy (Włochy, Hiszpania, Bułgaria, Niemcy, Polska)

– zmobilizowanie przedsiębiorców z obszarów wiejskich, właścicieli rolnych i właścicieli nieruchomości oraz młodych rolników do przemyślenia jak (wy-)korzystać i waloryzować istniejące budynki i gospodarstwa rolne przestrzegając przy tym uwarunkowania ekonomicze, przyrodnicze oraz społeczne

– uniknięcie dalszej konsumpcji terenów rolniczych na cele mieszkalne i nieruchomości przemysłowe

Na zakończenie, projekt REVAB ma na celu stworzenie pierwszego, w pełni elastycznego i otwartego systemu szkoleniowego dotyczącego ponownego wykorzystania i waloryzacji budynków rolniczych. Jako że jednym z głównych narzędzi szkolenia będą studia przypadków, uczestnicy kursu będą mieli możliwość uczenia się na podstawie pozytywnych doświadczeń z terenu, oraz po raz pierwszy, możliwa będzie wymiana doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami na poziomie regionalnym, krajowym oraz europejskim.  System szkolenia REVAB będzie również zawierał obok czysto ekonomicznych wszystkie aspekty zrównoważonego rozwoju (społeczne, przyrodnicze oraz kulturalne) oraz zostanie zrealizowany poprzez użycie metody ICT oraz e-learningowej.

Ostatnie wiadomości & wydarzenia

Newsletter 4

07 maja 2018 By revab_user in Nowości

Newsletter 3

06 marca 2018 By revab_user in Nowości

Final conference: 23.04.2018, Brussels

01 lutego 2018 By revab_user in Wydarzenia

5te ponadnarodowe spotkanie

01 lutego 2018 By revab_user in Wydarzenia
TOP