Sprawozdanie jako podstawa systemu szkolenia

Celem tego projektu jest skoncentrowanie się na aktualnych i przyszłych potrzebach rolników związanych z ponownym użytkowaniem i rewitalizacją budynków używanych w celach rolniczych, aby:

• Utrzymać społeczność wiejską żywą oraz, aby zapewnić i poprawić dochód, nie tylko dla rolników, ale dla całości wiejskiego społeczeństwa,
• Stworzyć nowe możliwości zatrudnienia i promować ducha przedsiębiorczości,
• Uniknąć dalszej konsumpcji ziemi rolnej,
• Połączyć rewitalizację oraz ponowne użytkowanie budynków rolnych z rolnictwem.

Aby zapewnić pomocne oraz praktyczne szkolenie oraz studia przypadków, bardzo ważnym jest posiadanie szczegółowych informacji dotyczących sytuacji w poszczególnych krajach. Dodatkowo, służy to pomocą w tworzeniu jednostek które mogą być wdrażane na poziomie
europejskim na terenie całej UE przez wszystkich partnerów.

Streszczenie Raportu podsumowywującego

Kliknij proszę na obrazek, aby zobaczyć pełny plik PDF
TOP