Asie Shalganova

PDF

 

Zawód właściciela, Pani Asie Shalganova, to pielęgniarką w Centrum Ratownictwa w Dospat.

Idea utworzenia apteki w Kasak była podyktowana tym, że we wsi nie ma oferty na podobne usługi i jest to jedyna wioska w całym regionie Smolyan z pozytywnym wzrostem liczby ludności.

Musiała przekonać rodzinę, aby dać jej ten zrujnowany i bezużyteczny garaż w długą dzierżawę. Aktywnie szukała sposobów finansowania jej pomysłu. Zespół Lokalnej Grupy Działania zaufał jej i od samego początku mogła konsultować się z nimi w trakcie trwania całego procesu, aż do złożenia wniosku o końcową płatność w ramach Funduszu SFA / Rolnictwo/. Odwiedziła biuro stowarzyszenia wiele razy w celu zbadania możliwości finansowania i nauczenia się, jak takie inwestycje zostały zrealizowane.