Асие Шалганова

PDF

 

Автор на проекта за аптека/дрогерия в с.Късак е г-жа Асие Шалганова, която е медицинска сестра в Спешния център на гр. Доспат.
Идеята за създаване на аптека/дрогерия е продиктувана от факта, че няма такъв обект, предлагащ подобни услуги, а селото е единственото в област Смолян, регистрирало положителен естествен прираст на населението.
Тя е трябвало да убеди собствениците – нейни родственици, да й отдадат дългосрочно под наем един порутен и неизползваем гараж. Г-жа Шалганова активно е търсила възможности за финансиране на своята идея. Екипът на Местната инициативна група й се е доверил и я е консултирал нееднократно по време на целия процес от началото на проекта до подаването на искане за окончателно плащане от ДФЗ /Държавен фонд “Земеделие”/. Тя е посещавала много пъти офиса на МИГ-а, за да се запознае с условията за финансиране и да научи какви са възможностите за реализиране на планираните инвестиции.