ОБУЧИТЕЛНИ МОДУЛИ

Модул 1

Селски Райони: Добавени Стойности И Възможности

Оценка на Модул 1

Селски Райони: Добавени Стойности И Възможности

Модул 2

Планиране На Проект За Повторно Използване И Валоризиране На Стари Сгради: Основни Принципи И Стъпки За Следване

Оценка на Модул 2

Планиране На Проект За Повторно Използване И Валоризиране На Стари Сгради: Основни Принципи И Стъпки За Следване

Модул 3

Повторно Използване И Валоризация На Сгради В Разглежданите Европейски Добри Практики: Знания, Почерпени От Опита

Оценка на Модул 3

Повторно Използване И Валоризация На Сгради В Разглежданите Европейски Добри Практики: Знания, Почерпени От Опита

Модул 4

Планиране На Проект За Повторно Използване И Оценяване На Сградa: Как Да Популяризирате Проект За Повторна Употреба

Оценка на Модул 4

Планиране На Проект За Повторно Използване И Оценяване На Сградa: Как Да Популяризирате Проект За Повторна Употреба
TOP