Партньори

“ELO”, “Hof und Leben GmbH”, “On Projects Advising SL”, “Asaja – Granada”, “CIA Toscana” и “AGRITOUR Ltd.” сключиха споразумение по Европейска програма за финансиране “Еразъм+” (КА2) Стратегическо партньорство за професионално обучение с дата на започване 2.11.2015г. за периода от 30 месеца.

От началото на февруари 2016 Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych” (ZPDIWR) със седалище в Bydgoszcz, подпомага координатора “ELO” по всички въпроси, касаещи ситуацията в Полша, както и в процеса по разпространение на финалните резултати от курса по електронно обучение.

 

 

Европейската организация на земевладелците – “ELO” – сдружение с нестопанска цел, създадено през 1972, е федерация от национални асоциации от EU28, която представлява интересите на земевладелци, мениджъри на земи и гори, както и на предприемачи от селските райони на Европейско политическо ниво. Основното законово задължение на “ELO” е да защитава и насърчава устойчивото развитие, опазването и защитата на околната среда, енергията от възобновяеми източници и отговорното изпозлване на природните ресурси. За да затвърди своите позиции, “ELO” разработва комуникационна стратегия, която включва разработване и координация на различни програми, участие в международни събития на Европейския съюз, публикуване на становища, проучвания и статии. Ефективността на организацията се състои в нейната способност да обедини и събере на едно място представителите на селските райони, мениджърите на земите и горите, учени, бизнесмени и политици на местно, регионално, национално и Европейко ниво. Мрежата ѝ, включваща 64 организации в различни части на Европа, представлява няколко милиона мениджъри на земи и гори, което й дава правото да изразява позиции, споделяни от огромен брой заинтересовани страни от всички крайща на ЕС и кандидат-членките, както и да анализира ефектите от прилагането на законодателството на ЕС на местно ниво. “ELO има богат опит в прилагането на “Натура 2000”, по всички въпроси, касаещи почвата, водата, горските площи, както и в управлението на селскостопанските имоти. Организацията взе активно участие в консултирането и съветването на членовете, фермерите и управниците на земите по време на прилагането на “Натура 2000”, което допринесе до наптрупването на ценен опит в тази област. “ELO” е редовно канена на работни групи и дебати, организирани от ЕС. От своя страна пък, федерацията организира конференции с фокус върху “Натура 2000”, услуги, свързани с околната среда, управлението на селскостопански имоти на Европейско и национално ниво. За девета поредна година “ELO” е съвместен организатор на Форума за Бъдещето на Селскостопанството  www.forumforagriculture.com – събитие,  на което присъстват повече от 1500 души и международна преса, по време на което се обсъждат теми като храните, екологичната и енергийна сигурност и др. Освен това “ELO” участва в разработването на “Програмата за дивата природа”, както и в инициативата за изграждането на “Мрежа за опрашване” в ЕС в сътрудничество с  научни работници, министерства и други заинтересовани страни..

Participant URL: www.elo.org

ELO 
Marie Alice Budniok legal@elo.org
Emmannuelle Mikosz emmanuelle.mikosz@elo.org
Servane Morand servane.morand@elo.org

Hof und Leben GmbH (HuL) е независима частна консултанска фирма, която се занимава с консултирането на фамилни и семейни предприятия в селскостопанския сектор. “HuL” е предпочитан консултант в Германия по отношение на всички видове селскостопански бизнес: отглеждане на различни култури, както и животновъдство, производство и преработка на биомаса за храни и фуражи, в това число и за енергийни или промишлени цели.

С основен акцент върху социалните и екологични аспекти, наред с принципите на чистата икономика в планирането,  “HuL” гарантира устойчивост на всички реализирани проекти.

Hof und Leben
Johannes Dreer dreer@hofundleben.de

On Projects Advising SL (OnP) е създадена през 2014-та като консултантско предприятие за управление на проекти.

Основният фокус е съветването на предприятия, асоциации, публични учреждения и други звена, относно управлението, мониторинга и оценката на проекти, финансирани от публични фондове.

Екипът на “On Projects” има богат опит в управлението на редица проекти по различни Европейски програми (в това число 6-та и 7-ма работна програма, Хоризонт 2000, Живот, Прогрес, както и разбира се, ЛЛП и Еразъм+) с по-специален фокус върху професионалното обучение в селските региони и селскостопанското развитие.

ONprojects

ASAJA-Granada (ASAJA) е професионална селскостопанска асоциация, основана в отговор на изискванията на растениевъдите и животновъдите да се защитят и промотират техните интереси в провинцията на Гранада в Андалусия. “ASAJA – Granada” е най-важната професионална селскостопанска асоциация в провинцията на Гранада (Андалусия) с над 3,000 активни членове.

“ASAJA – Granada” предлага различни услуги на своите сътрудници като например съвети относно търговски съюз, счетоводство, помощи, обучения, както и по въпроси, свързани с технически, правни, данъчни и трудови взаимоотношения.

Asaja Granada
Javier Morales Luque  javiermorales-granada@asaja.com.es

Confederazione Italiana Agricoltori Toscana (CIA) е професинална фермерска асоциация. “CIA Toscana” представлява и защитава икономическите, социални и гражданси интереси на фермерите в селската общност. Чрез дейността си, “CIA Toscana”, потвърждава фундаменталното значение на селскостопанството в обществената икономика.

“CIA Toscana” цели да затвърди и усъвършенства професионализма на земеделския производител, разпространението на иновациите, както и това да защитава социалните и граждански права на хората в селските райони.

CIA Toscana
Marco Failoni m.failoni@cia.it

Agritour Ltd (Agritour) е млада организация, с основни цели насочени към осигуряването и организирането на различни дейности, допринасящи и водещи до развитието и облагородяването на селските райони в България. Седалището на организацията се намира в един типичен такъв район - село Трън.

Един от основните фактори за устойчивото развитие на селата се състои в разнообразяването на селскостопанската дейност. Насърчаването и подхранването на свежи и иновативни идеи за възраждане на селската реалност и превръщането й в привлекателно място за живеене е едно от най-големите предизвикателства, с които се е заел нашият екип.

Agritour 
Elizabeth Kouneva  ekouneva@abv.bg
Luba Yonkova lubayonkova@abv.bg
TOP