Пшемисуав Ласковски

PDF  ИУНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

 

Като млад предприемач реших да остана в провинцията. Аз вярвам, че селското стопанство има бъдеще, затова инвестирах в обработваема земя. В допълнение, разработих моето предприятие, свързано със селскостопанска техника, тъй като днес трябва да развиваме услуги, свързани с различните предизвикателства, пред които е изправен всеки земеделски производител. Освен това, за мен е много важно да осигуря стабилност на семейството си и да създам бизнес за следващото поколение.