ДОБРЕ ДОШЛИ В ТРЕНИРОВЪЧНАТА ПЛАТФОРМА НА REVAB

Добре дошли в първата всеобхватна, гъвкава и напълно отворена система за обучение за повторнo използване и валоризация на селскостопански сгради.

Нашата цел е да се изправим пред важни предизвикателства като безработицата в селските райони на ЕС, огромното потребление на земеделска земя за селища, трафик и промишленост, както и заличаването на центрове за живот в селските райони чрез осигуряване на система за обучение, насърчаваща повторното използване / валоризация на селскостопанските сгради.

Системата за обучение на REVAB се занимава с всички аспекти на устойчивостта (социални, екологични и културни) в допълнение към чистата икономика, свързана с повторното използване / валоризация на селскостопански сгради в набор от всеобхватни материали за обучение, включително:

 

ОБОБЩЕН ДОКЛАД

чиято цел е да ви предостави основна информация за земеделието в Европа и в страните от партньорските организации, работещи заедно по проекта.

Запознайте се с някои данни за повторното използване / валоризация на селскостопански сгради и съображенията на експерти и други земеделски стопани и предприемачи в селските райони!

 

КАЗУСИ

произтичащи от избора на най-добрите практики, свързани с повторното използване / валоризация в европейските страни, представени от членовете на консорциума на проекта.

Вдъхновете си от реалния опит при повторното използване / валоризация от предприемачи, които вече са минали по този път успешно!

 

ОБУЧИТЕЛНИ МОДУЛИ

базирани на изискванията, извлечени от обобщения доклад и казусите, като същевременно се взимат под внимание уменията, необходими на предприемачите за успешно усвояване на повторното използване / валоризацията. Обучителните модули включват и въпросници за оценяване и самооценка на придобитите компетенции.

Задълбочете познанията си в най-подходящите курсове за Вас като предприемач, готов да извърши повторно използване / валоризация на селскостопански сгради!

 

 

СЕРИОЗНА ИГРА

симулиране на прилагането на процеса на повторното използване / валоризация с вашите индивидуални входни данни. В комбинация с използването на съпътстващите модули за обучение ще можете да приложите извлечените поуки от Сериозната игра към индивидуалния процес на повторното използване / валоризация, като по този начин увеличите шансовете си за успех.

Проверете дали взимате правилните решения в игрална среда, симулираща процес на повторна употреба / валоризация!

 

 

Нашата препоръка е да следвате структурата на платформата за обучение от елемент 1 до 4 и след това да проверите секцията "Връзки" на уеб страницата, където можете да намерите ценни източници и ресурси за задълбочаване на познанията си.

Дори да сте добре подготвени в някои аспекти, бърз поглед към всички раздели може да отнеме известно време и усилия, но си заслужава, тъй като ще опресните знанията си.

Платформата е конструирана така, че да предлага основно обучение в тази област и е насочена към земеделски стопани и предприемачи от селските райони, като има за цел да ги подготви за повторното използване / валоризация на селскостопански сгради по устойчив и предприемчив начин.

TOP