Sort By: Direction:
  • Пшемисуав Ласковски

        Като млад предприемач реших да остана в провинцията. Аз вярвам, че селското стопанство има бъдеще, затова и...
  • Йежи Манковски

        Имотът е бил конфискуван от комунистите през 40-те. Аз успях oткупя обратно моя семеен имот едва през 2000 ...