Национален/Обобщен-Доклад, като база на Системата за обучение

Целта на този проект е да се фокусира върху настоящите и бъдещите нужди на земеделските производители по отношение на повторната употреба и оценяване на използвани земеделски сгради:

• Да се запази яркостта на селското общество и да се поддържат и подобряват доходите, не само на земеделския производител, но и на селското общество, като цяло.
• Да се създадат нови възможности за работа и да се насърчава предприемаческия дух.
• Да се избегне неподходящо използване на земеделска земя.
• Да се свърже оценяването и повторната употреба на селскостопански сгради със селското стопанство.

За да се осигурят полезни и практични групи за обучение, както и примери за изследване е много важно да има подробна информация за ситуацията в съответните страни. Нещо повече, това помага да се създадат единици на Европейско ниво, които могат да бъдат приложени в целия ЕС от партньорите.

Преглед на обобщения доклад

Моля, натиснате върху изображението, за да видите целия PDF документ
TOP