REVAB: REuse and Valorisation of Agricultural Buildings through training based on real experiences

През последните няколко години селските райони са изправени пред сериозни предизвикателства като нарастващата  безработица, която по тези места е 11%, в сравнение с безработицата на ниво Европейски съюз от 8.5%, както и агресивното усвояване на селскостопанска земя за удовлетворяането на предимно индустриални и промишлени цели. Това води до заличаването на центрове за селски живот, когато няма по-нататъшни начини за използване на съществуващите селскостопански сгради. Потенциалът за повторно използване на съществуващите селскостопански сгради е огромен, но е налице липсата на възможности да се опознаят реални практики в тази област и да се предадат от предприемач към предприемач. Свободният достъп до обучение е основен фактор, който също така се нуждае от усъвършенстване.

Целите на проектът “РЕВАБ” са:

– да се насърчи предприемаческият подход за използването на съществуващи селскостопански сгради в различни райони на Европа (Италия, Испания, България, Германия, Полша)

– да се стимулират предприемачите от селските региони, земевладелците, младите фермери и собствениците на селскостопанска земя и селскотопански сгради да мислят за възможности за използване или посторно използване и валоризация на съществуващото недвижимо имущество, имайки предвид потенциалните икономически, екологични и социални ефекти

– да се избегне по-нататъшното агресивно усвояване на селскостопански земи за промишлени и индустриални цели.

В крайна сметка, проектът “РЕВАБ” ще създаде първата целесъобразна, гъвкава и отворена за достъп система за обучение по повторно използване и валоризация на селскостопански сгради. Тъй като един от основните инструменти за обучение на системата ще бъдат казусите, обучаващите се ще имат възможност да се учат чрез опознаването на реални успешни практики, и за първи път, предприемачески обмен по темата ще бъде достъпен на регионално, национално, така както и на Европейско ниво. Системата за обучение “РЕВАБ” ще включва всички аспекти на устойчивото развитие (социални, екологични, културни), в допълнение с принципите на икономиката,  и ще бъде реализирана с помощта на информационните технологии и електронното обучение.

Последни новини и събития

Бюлетин 4

07 май 2018 By revab_user in Uncategorized @bg

Бюлетин 3

06 март 2018 By revab_user in Uncategorized @bg

Final conference: 23.04.2018, Brussels

01 февруари 2018 By revab_user in Events
TOP