Sort By: Direction:
  • Благовеста Димитрова Василева

        „Дивата ферма“ – светът на Бети и Ники се намира в Източните Родопи, в с. Горно поле, община Маджаров...
  • Асие Шалганова

      Автор на проекта за аптека/дрогерия в с.Късак е г-жа Асие Шалганова, която е медицинска сестра в Спешния цент...