Berthold Schulze-Eggenrodde

PDF  STRONA INTERNETOWA

 

Po ukończeniu praktyki rolniczej i późniejszych studiach rolniczych na Uniwersytecie Osnabrück Pan Schulze Eggenrodde kontynuował pomysł swojej matki w swoim gospodarstwie aby towarzyszyć i wspierać starszych obywateli na obszarach wiejskich.
Gospodarstwo zostało pomniejszone i wybudowano pierwsze 12 jednostek mieszkalnych. Następnie powiększono z 12 do 60 mieszkań w których mieszka 70 mieszkańców. Ważne jest, aby stworzyć sytuację typu “win-win” dla wszystkich zaangażowanych stron.