Йежи Манковски

PDF  ИУНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

 

Имотът е бил конфискуван от комунистите през 40-те. Аз успях oткупя обратно моя семеен имот едва през 2000 г., но земеделската земя принадлежи на друг собственик. Днес, откупеният замък използваме като хотел, а също така и като жилище, в което е моят дом. Това е бизнес решение – развиваме хотелиерска дейност, но също така и лично, защото го използвам живеене. Искам да запазя тази част от Полската история жива.