CICUM – INTERPRETATION CENTRE FOR THE CULTURE OF WOOD

PDF

 

През 1942 г. Държавната железопътна компания РЕНФЕ съдава във Вадило-Кастрил фабрика за производство на греди и траверси за нуждите на железопътния транспорт.
Фабриката работи до 1986г., когато фирмата за Горска индустрия към РЕНФЕ закрива дейността си в този район.
Чрез проект, разработен от трите Местни инициативни групи, намиращи се на територията на същетвуващия Природен парк, се създава план за насърчаване на туризма въз основа на Европейската харта за устойчив туризъм с продукти от природата и екотуризъм, който проект в крайна сметка е осъществян под прякото управление на областната администрция на провинция Хаен. Старата дъскорезница е превърната в музей и демонстративен център, в който се представя интерпретацията на дървото като материал и култура.