“Про локо Четика”

PDF  ИУНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

 

“Музеят на въглекопачите” се намира в Тоскана, в село Четика – област Казентино (Провинция Арецо). Този малък музей е част от мрежа съставена от 10 музея, наречена “Еко-музей дел Казентино”, създадена около 1990 г. в рамките и с финансовата подкрепа на Европейските програми ЛИДЕР 2 и ЛИДЕР +, с цел да се запази и валоризира селската култура и местните традиции. Музеят на въглекопачите е посветен на традиционния начин за производство на въглища от дърво. Музеят е факт, чрез повторната употреба на старата училищна сграда, която след затварянето й се управлява от местната асоциация за популяризиране “Про-локо”.